Tư vấn hỗ trợ nhà máy

Tư vấn hỗ trợ nhà máy

- Thiết kế, thi công hệ thống điện tự động.
- Làm phần điện cho dây chuyền máy móc .
- Cải tạo, nâng cấp lại phần điện cho dây chuyền, máy móc cũ...

Sửa chữa hệ thống điều khiển

Sửa chữa hệ thống điều khiển

- Tư vấn về PLC, biến tần, sensor, hệ thống điện điều khiển.
- Dịch vụ sữa chữa, bảo trì, thay thế thiết bị. Tư vấn, sửa chữa và bảo trì Tư...

Bảo trì các hệ thống điều khiển

Bảo trì các hệ thống điều khiển

- Cung cấp thiết bị điện tự động kèm với hỗ trợ lắp đặt, sử dụng. PLC-HMI siemens.