Dây chuyền hoàn tất- định hình vải máy Văng 10 buồng- Vinatex ĐN

Thứ Sáu, 21/06/2019

Hệ thống điều khiển dây chuyền hoàn tất vải liên tục Montex 5000.

Khách hàng: Công ty TNHH MTV Dệt Vải Vinatex Quốc tế ( KCN Hòa Khánh - Đà Nẵng)

Hoàn thành: Tháng 06 năm 2015.

Quy mô: Tủ điện máy Văng 10 buồng dài 8m, dây chuyền máy dài 45m với  23 biến tần điều khiển 11 motor đồng bộ, 10 motor quạt tuần hoàn và 02 motor quạt thải, mở rộng 8 trạm slave.

Đặc điểm kỹ thuật:

  + Tủ điều khiển hệ thống bằng PLC S7- 300 ( CPU 315-2DP), mở rộng 8 trạm slave ET200 truyền thông   qua mạng profibus chuẩn.

  + Điều khiển đồng bộ 11 motor AC qua biến tần ABB-ACS550 kết hợp biến tần Lenze 9300                         feedback encoder ENC58 hoặc Resolver, 02 biến tần quạt thải và 10 biến tần quạt tuần hoàn buồng sấy.

  + Điều khiển tự động nhiệt độ 10 buồng sấy, pump cấp mức dung dịch máng nhuộm kuster, lô làm mát...

  + Điều khiển tự động lực căng bằng các cảm biến lực căng dancer/loadcell.

  + Điều khiển hai xích văng chạy đồng bộ, điều chỉnh tự động dịch khổ xích ra/vào theo giá trị cài đặt.           Cho phép chỉnh % overfeed, feed-in và feed-out.

  + Sử dụng màn hình KTP1000-Siemens và nhiều thiết bị khác trong tủ.

  + Hệ thống điện có mức độ vận hành cần độ chính xác cao, điều khiển theo một chu trình.

ang
Bộ phận thu vải sau khi định hình.

 

anh
Tủ điện PLC S7300 và các biến tần đồng bộ
anh
Tủ điện biến tần các quạt thổi-hút 

 

anh
Màn hình cài đặt thông số khổ xích

 

Bài viết liên quan

Dây chuyền nhuộm vải Monforts- Nam định

Hệ thống điều khiển dây chuyền nhuộm vải liên tục Monforts 6500.
- Khách hàng: Công ty Cổ Phần Dệt Lụa...

Dây chuyền nhuộm vải Padsteam-Nam Định

Hệ thống điều khiển dây chuyền nhuộm vải liên tục Padsteam Benninger.
- Khách hàng: Công ty Cổ Phần Dệt Lụa...

Dây chuyền hoàn tất- định hình vải máy Sanfor- Dệt 8/3

Hệ thống điều khiển dây chuyền hoàn tất máy Sanfor-Korea
- Khách hàng: Công Ty TNHH MTV Dệt 8/3...

Dây chuyền máy hồ sợi-Quảng Phú NT

Hệ thống điều khiển máy hồ sợi Moenus Sucker
- Khách hàng: Công Ty Cổ Phần Dệt May Quảng Phú ( thuộc...

Dây chuyền hồ sợi - Nam Phú

Hệ thống điện điều khiển máy hồ sợi Sucker Muller
- Khách hàng: Công Ty Cổ Phần Dệt May Nam Phú...

Dây chuyền hồ sợi - Phong Phú

Hệ thống điều khiển máy hồ sợi Karl Mayer Rotal.
- Khách hàng: Công ty Dệt Phong Phú ( Tổng công ty...