Dây chuyền sản xuất kẹo Jelly - Perfetti

Thứ Ba, 16/10/2018

Hệ thống điện điều khiển dây chuyền kẹo Jelly

- Khách hàng: Công Ty TNHH Perfetti Van Melle VN.

- Hoàn thành: Năm 2018.

- Dây chuyền kẹo Jelly Co sin thực hiện 5 tủ:  Gồm 2 tủ CIP, 1 tủ gluco, 1 tủ bơm nước nóng, 1 tủ nguồn phân phối DB Jelly.

- Đặc điểm kỹ thuật: 

 + Hệ thống CIP: tự động quá trình vệ sinh, tẩy rửa mà không cần tháo thiết bị.

 + Điều khiển tự động quá trình cân định lượng, nấu gluco theo quy trình lập sẵn trên màn hình vận hành.

 + Tủ điều khiển hệ thống bằng PLC S7- 1200 kết nối với  màn hình KTP-700 Siemens.

 + Hệ thống sử dụng biến tần ACS-355 của hãng ABB.

anh
Tủ điện điều khiển dây chuyền kẹo Jelly.

 

anh
Kỹ sư đang kiểm tra thiết bị trước khi cho dây chuyền hoạt động

 

Tủ điều khiển CIP trong dây chuyền kẹo Jelly

 

Bài viết liên quan

Tủ phân phối - Perfetti

Tủ điện phân phối dây chuyền Jelly - Perfetti
- Khách hàng: Công Ty TNHH Perfetti Van Melle VN.
- Hoàn thành: Năm...

Tủ điện điều khiển hệ thống Boiler-Perfetti

Tủ điện điều khiển Boiler
- Khách hàng: Công Ty TNHH Perfetti Van Melle VN.
- Hoàn thành: Năm 2017.
- Hệ thống...

Hệ thống băng tải cấp liệu tự động cho các máy đóng gói GD

Hệ thống băng tải cấp liệu tự động cho các máy đóng gói GD
- Khách hàng: Công Ty TNHH Perfetti...

Cân định lượng & Nấu kẹo - Perfetti

Hệ thống điện điều khiển cân và nấu kẹo
- Khách hàng: Công Ty TNHH Perfetti Van Melle VN.
- Hoàn thành...

Máy Coating Mentos- Perfetti

Hệ thống điều khiển máy Coating Mentos.
- Khách hàng: Công Ty TNHH Perfetti Van Melle VN.
- Hoàn thành: Năm 2008...

Dây chuyền sản xuất kẹo viên mềm

Hệ thống điều khiển dây chuyền sản xuất kẹo viên mềm
- Khách hàng: Công Ty TNHH Perfetti Van Melle VN...