Hệ thống băng tải cấp liệu tự động cho các máy đóng gói GD

Thứ Sáu, 08/12/2017

Hệ thống băng tải cấp liệu tự động cho các máy đóng gói GD

- Khách hàng: Công Ty TNHH Perfetti Van Melle VN.

- Hoàn thành: Năm 2008.

- Hệ thống điều khiển gồm: Điều khiển motor cấp kẹo, cấp giấy, motor mâm quay, băng tải cấp kẹo…

- Đặc điểm kỹ thuật:

 + Điều khiển motor băng tải cấp kẹo tự động cho máy đóng gói.

 + Điều khiển motor mâm quay cấp kẹo, kéo giấy và dao cắt.

 + Sử dụng PLC S7-1200 kết nối với màn hình HMI KTP600-Siemens qua mạng ethernet.

 
ANH
Hệ thống băng tải cấp liệu tự động cho máy đóng gói.

 

ANH
Hệ thống các máy đóng gói GD line 1

 

anh
Hệ thống các máy đóng gói GD line 2

 

anh
Cấu tạo một bộ phận trong máy đóng gói

 

 
Bài viết liên quan

Tủ điều khiển hầm lạnh Hi - Chew

Tủ điều khiển hầm lạnh kẹo Hi - Chew
- Khách hàng: Công Ty TNHH Perfetti Van Melle VN.
- Hoàn thành: Tháng...

Máy Coating Mentos- Perfetti

Hệ thống điều khiển máy Coating Mentos.
- Khách hàng: Công Ty TNHH Perfetti Van Melle VN.
- Hoàn thành: Năm 2008...

Dây chuyền sản xuất kẹo Jelly - Perfetti

Hệ thống điện điều khiển dây chuyền kẹo Jelly
- Khách hàng: Công Ty TNHH Perfetti Van Melle VN.
- Hoàn thành...

Tủ điện điều khiển hệ thống Boiler-Perfetti

Tủ điện điều khiển Boiler
- Khách hàng: Công Ty TNHH Perfetti Van Melle VN.
- Hoàn thành: Năm 2017.
- Hệ thống...

Máy đóng gói kẹo Chupa Chup

Tủ điện điều khiển máy đóng gói kẹo Chupa Chup
- Khách hàng: Công Ty TNHH Perfetti Van Melle VN.
- Hoàn...

Dây chuyền sản xuất kẹo viên mềm

Hệ thống điều khiển dây chuyền sản xuất kẹo viên mềm
- Khách hàng: Công Ty TNHH Perfetti Van Melle VN...