Hệ thống băng tải cấp liệu tự động cho các máy đóng gói GD

Hệ thống băng tải cấp liệu tự động cho các máy đóng...

Hệ thống băng tải cấp liệu tự động cho các máy đóng gói GD
- Khách hàng: Công Ty TNHH Perfetti Van Melle VN.
- Hoàn thành...

Cân định lượng & Nấu kẹo - Perfetti

Cân định lượng & Nấu kẹo - Perfetti

Hệ thống điện điều khiển cân và nấu kẹo
- Khách hàng: Công Ty TNHH Perfetti Van Melle VN.
- Hoàn thành: Tháng 06 năm 2012.
- Hệ...

Dây chuyền sản xuất kẹo viên mềm

Dây chuyền sản xuất kẹo viên mềm

Hệ thống điều khiển dây chuyền sản xuất kẹo viên mềm
- Khách hàng: Công Ty TNHH Perfetti Van Melle VN.
- Hoàn thành: Tháng 05 năm...

Máy đóng gói kẹo Chupa Chup

Máy đóng gói kẹo Chupa Chup

Tủ điện điều khiển máy đóng gói kẹo Chupa Chup
- Khách hàng: Công Ty TNHH Perfetti Van Melle VN.
- Hoàn thành: Tháng 12 năm 2012...

Dây chuyền sản xuất kẹo Jelly - Perfetti

Dây chuyền sản xuất kẹo Jelly - Perfetti

Hệ thống điện điều khiển dây chuyền kẹo Jelly
- Khách hàng: Công Ty TNHH Perfetti Van Melle VN.
- Hoàn thành: Năm 2018.
- Dây chuyền kẹo...

Tủ điều khiển hầm lạnh Hi - Chew

Tủ điều khiển hầm lạnh Hi - Chew

Tủ điều khiển hầm lạnh kẹo Hi - Chew
- Khách hàng: Công Ty TNHH Perfetti Van Melle VN.
- Hoàn thành: Tháng 07 năm 2018.
- Hệ thống...

Máy Coating Mentos- Perfetti

Máy Coating Mentos- Perfetti

Hệ thống điều khiển máy Coating Mentos.
- Khách hàng: Công Ty TNHH Perfetti Van Melle VN.
- Hoàn thành: Năm 2008.
- Hệ thống điều khiển bao...

Tủ điện điều khiển hệ thống Boiler-Perfetti

Tủ điện điều khiển hệ thống Boiler-Perfetti

Tủ điện điều khiển Boiler
- Khách hàng: Công Ty TNHH Perfetti Van Melle VN.
- Hoàn thành: Năm 2017.
- Hệ thống điện điều khiển Boiler: Điều...

Tủ điện điều khiển hệ thống nấu Inverted Sugar

Tủ điện điều khiển hệ thống nấu Inverted Sugar

Hệ thống điện điều khiển nấu Inverted Sugar
- Khách hàng: Công Ty TNHH Perfetti Van Melle VN.
- Hoàn thành: Tháng 10 năm 2019.
- Hệ thống...