Tủ phân phối - Perfetti

Tủ phân phối - Perfetti

Tủ điện phân phối dây chuyền Jelly - Perfetti
- Khách hàng: Công Ty TNHH Perfetti Van Melle VN.
- Hoàn thành: Năm 2018.
- Công suất: 700kw.
- Đặc...