Dây chuyền nhuộm vải Padsteam-Nam Định

Dây chuyền nhuộm vải Padsteam-Nam Định

Hệ thống điều khiển dây chuyền nhuộm vải liên tục Padsteam Benninger.
- Khách hàng: Công ty Cổ Phần Dệt Lụa Nam Định. ( KCN Hòa Xá...