Tủ điện điều khiển hệ thống nấu Inverted Sugar

Thứ Ba, 18/08/2020

Hệ thống điện điều khiển nấu Inverted Sugar

Khách hàng: Công Ty TNHH Perfetti Van Melle VN.

Hoàn thành: Tháng 10 năm 2019.

- Hệ thống điều khiển gồm: Điều khiển nhiệt độ, đo nồng độ Ph, khuấyy, pump cấp, đóng mở valve,…

Đặc điểm kỹ thuật:
  + Hệ thống sử dụng PLC S7-1200 kết nối với màn hình điều khiển HMI KTP700-Siemens.
  + Thiết bị cảm biến tiêu chuẩn châu âu: Endress Hauser,...