Các lớp học tại COSIN

A005: Lớp học PLC THỰC HÀNH - S7 1200

Khai giảng ngày 02/12/2013 - Dành cho kỹ sư - người cần bổ sung kiến thức PLC. - Dành cho sinh...

A004: Lớp học PLC THỰC HÀNH - S7 1200

Khai giảng ngày 04/11/2013 - Dành cho kỹ sư - người cần bổ sung kiến thức PLC. - Dành cho sinh...

A003: Lớp học PLC THỰC HÀNH - S7 1200

Khai giảng ngày 03/05/2013 - Dành cho kỹ sư - người cần bổ sung kiến thức PLC. - Dành cho sinh...

A001: Lớp học PLC THỰC HÀNH - S7 1200

Khai giảng ngày 04/01/2013 - Dành cho kỹ sư - người cần bổ sung kiến thức PLC. - Dành cho sinh...