Tin mới đăng

Dây chuyền chiết bia chai - Vinaken

Hệ thống điện điều khiển dây chuyền chiết bia chai - Nhà máy bia Vinaken

Máy cắt ống sắt - Thịnh Vượng

Tủ điện điều khiển máy cắt ống sắt - Công ty Sắt Thép Thịnh Vượng. Cosin...

Máy đóng gói kẹo Chupa Chup

Tủ điện PLC điều khiển máy đóng gói kẹo Chupa Chup

Dây chuyền sản xuất kẹo viên mềm.

Hệ thống điện điều khiển dây chuyền sản xuất kẹo viên mềm.

Máy Coating - Perfetti

Hệ thống điện và phần mềm điều khiển máy Coating - Công ty Perfetti Van Melle...

Cân định lượng & Nấu kẹo - Perfetti

Hệ thống điều khiển cân định lượng và nấu kẹo - Công ty Perfetti Van Melle VN

Dây chuyền hồ nhuộm - Phong Phú Sơn Trà

Hệ thống điện điều khiển dây chuyền hồ nhuộm - Công ty Dệt Phong Phú Sơn...

Dây chuyền hồ sợi - Phong Phú

Hệ thống điện điều khiển dây chuyền hồ sợi Công ty Dệt Phong Phú

Dây chuyền hồ sợi - Nam Phú

Hệ thống điện điều khiển dây chuyền hồ sợi công ty Dệt Nam Phú