Dự án ngành Bánh kẹo > Một số dự án đã thực hiện

Máy đóng gói kẹo Chupa Chup

Tủ điện PLC điều khiển máy đóng gói kẹo Chupa Chup

Dây chuyền sản xuất kẹo viên mềm.

Hệ thống điện điều khiển dây chuyền sản xuất kẹo viên mềm.

Máy Coating - Perfetti

Hệ thống điện và phần mềm điều khiển máy Coating - Công ty Perfetti Van Melle...

Cân định lượng & Nấu kẹo - Perfetti

Hệ thống điều khiển cân định lượng và nấu kẹo - Công ty Perfetti Van Melle VN

Hệ thống băng tải cấp liệu tự động cho các máy đóng gói.

Hệ thống băng tải cấp liệu tự động cho các máy đóng gói.