Dự án ngành Vải sợi > Một số dự án đã thực hiện

Dây chuyền hồ nhuộm - Phong Phú Sơn Trà

Hệ thống điện điều khiển dây chuyền hồ nhuộm - Công ty Dệt Phong Phú Sơn...

Dây chuyền hồ sợi - Phong Phú

Hệ thống điện điều khiển dây chuyền hồ sợi Công ty Dệt Phong Phú

Dây chuyền hồ sợi - Nam Phú

Hệ thống điện điều khiển dây chuyền hồ sợi công ty Dệt Nam Phú